یاسبرین خواهر خوانده شهر یزد
یاسبرین خواهر خوانده شهر یزد

پشت بعضی از این خواهرخواندگی ها داستانهایی هست. مثلا دو شهر یزد ایران و یاسبرین در مجارستان که از سال ۱۳۷۵ خواهرخوانده اند. خود این دوشهر رابطه تاریخی ای با هم ندارند، اما داستانی، مردمان آن شهر را به ایرانیان ربط می دهد

به گزارش مرکزتوسعه خواهرشهرهای ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران،  خواهرخواندگی بین شهرها سابقه طولانی دارد مثلا دو شهر یزد ایران و یاسبرین در مجارستان که از سال ۱۳۷۵ خواهرخوانده اند.

خود این دوشهر رابطه تاریخی ای با هم ندارند، اما داستانی، مردمان آن شهر را به ایرانیان ربط می دهد

حدود ۸۰۰ سال پیش الانان قومی ایرنی تبار که در بخش هایی از قفقاز زندگی می کردند به دلیل حمله مغول ها از آن سرزمین به شرق مجارستان کنونی مهاجرت کردند.

در شاهنامه هم اشاره ای به قوم الانان شده گروهی از آلانان به زبان آسی یکی از زبان های ایرانی از شاخه زبان های هند و ایرانی سخن می گفتند.

در تاریخنامه های روسی و مجار از این قوم با عنوان آ و یا یاس نام برده شده. قوم آس ها بعد از مهاجرت به مجارستان، یک جایی کنار رودخانه زاجوا مستقر شدند.

گفته می شود که این قوم تا قرن ۱۵ میلادی زبان و فرهنگ اجدادشان را حفظ کردند و به مروز زمان تحت تاثیر زبان مجاری قرار گرفتند.

شهر یاسبرین که ۸ قرن میزبان این قوم بوده در سال ۱۳۷۵ به خواهر خواندگی شهر یزد در ایران درآمد.

نماینده مجلس و همچنین شهردار شهر یاسبرین از انتشار تمبری به این مناسبت هم در مجارستان خبر داد.

ما مردم یاسبرین معتقدیم که ایرانی الاصل هستیم. این مساله حتی در کتاب های درسی هم آمده و بچه ها از سنین پائین در مدرسه با آن آشنا می شوند.

نماد این شهر شیپور لهل، فاتح مشهور مجاری است که در موزه شهر نگهداری می شود.

تندیسی از این شیپور مهرماه سال پیش به شهر یزد هدیه و در میدان آزادی این شهر نصب شد