پیام مدیرعامل مرکز توسعه خواهرشهرها به مناسبت هفته وحدت
پیام مدیرعامل مرکز توسعه خواهرشهرها به مناسبت هفته وحدت
رجایی مدیرعامل مرکز توسعه خواهر شهرهای ایران به مناسبت هفته وحدت پیامی را صادر کرد

به گزارش مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران، ربیع، ماه زیبایی هاست، تجلی رحمت الهی بر هستی و کائنات و طلوع آفتاب حقیقت که از سرزمین وحی متجلی شد و جهانی را از عطر آگاهی بخش حضورش بهره مند ساخت.

حضرت محمد مصطفی (ص) با حضور پر برکت خود جهان هستی را معنایی دیگر بخشید و مردم مظلوم و آزاده سراسر گیتی را از انوار ملکوتی اسلام عزیز ، دین رحمت و شفقت ، صلح و عدالت و الهام دهنده و روشنایی بخش بهره مند ساخت.

امید است توفیق آن را داشته باشیم از الطاف بیکران این ایام مبارک که سراسر شادی ، سرور، امید و ایمان است به نحو شایسته ای بهره مند شده و بتوانیم در بالفعل نمودن خواسته های مردم در نقش پذیری شهروندی و واگذاری امور مردم بدست توانای خودشان گام های بزرگی را برداریم وشاهد بارش وتشریک مساعی افکار عمومی درحوزه علوم وفنون وهنرورزی برگرفته از آموزه‌های اخلاقی مبتنی برادیان توحیدی باشیم و در نهایت نشاط اجتماعی راموجب شوند انشاءالله تعالی

علیرضا رجایی
مدیر عامل مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران