مزایای خواهرخواندگی راه آهن تهران و پاریس چیست؟
مزایای خواهرخواندگی راه آهن تهران و پاریس چیست؟

خواهرخواندگی ایستگاه راه آهن پاریس و تهران، تفاهمنامه ای است که امضا شد.

به گزارش مرکزتوسعه خواهرشهرهای ایران، خواهرخواندگی ایستگاه راه آهن پاریس و تهران، تفاهمنامه ای است که در جریان دیدار «آلن ویدالیس» وزیر حمل و نقل، دریا و شیلات فرانسه و هیأت همراه او با وزیر راه و شهرسازی کشورمان و مدیران همراهش امضا شد.

در این دیدار قائم مقام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مدیر اجرایی شرکت راه آهن فرانسه یادداشت تفاهم خواهرخواندگی ایستگاه راه آهن پاریس و ایستگاه راه آهن تهران را امضا کردند.

شاید عبارت خواهرخواندگی را بارها شنیده باشیم اما آیا می دانیم این مفهوم به طور مشخص چیست و چه کارکرد و فوایدی برای خواهرخوانده ها دارد و این مفهوم از کجا وارد ادبیات دیپلماتیک شد؟

در اصل کشورها از ظرفیت خواهرخواندگی برای شهرها استفاده می کنند و هدف اصلی آن ها تقویت دیپلماسی عمومی برای تقویت تعاملات فرهنگی، اجتماعی، علمی، زیست محیطی، فناوری، حقوقی و … است.

اما در ادبیات دیپلماتیک، پیمان خواهرخواندگی رابطه ای دوستانه و هدفمند است که به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات و توسعه ی مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و سیاسی میان یک جامعه ی شهری با جامعه ی شهری مشابه خارجی برقرار می شود.

این پیوند بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سال ۱۹۴۵ برای اولین بار در کشورهای اروپایی شکل گرفت. ۲۰ سال بعد از آن ژنرال آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا در برنامه ای با عنوان «مردم به مردم» بر شکل گیری پیمان های خواهرخواندگی بین شهرهای آمریکا با شهرهای دیگر کشورهای جهان تاکید کرد و به این شکل حرکتی جهانی در این موضوع ایجاد شد. این پیمان در اروپا «شهرهای دوقلو»، در آمریکا و آسیا «شهرهای خواهرخوانده» و در روسیه «شهرهای برادرخوانده» نامیده می شود.

تفاهم خواهرخواندگی اغلب بین شهرهایی امضا می شود که نوعی وجه تشابه و همسانی از قبیل ویژگی های باستان شناختی، تاریخی، فرهنگی، نمادهای مشترک و … داشته باشند تا از ظرفیت های یک دیگر برای پیشبرد اهداف خاص علمی، فنی، گردشگری و نظایر آن استفاده کنند.

خواهرخواندگی بدون توجه به قراردادهای رسمی بین دولت ها و به وسیله ی شهرداران و مدیران محلی، که ارتباط نزدیکی با شهروندان دارند، انجام می شود.

امکان همکاری بخش خصوصی، تعاملات علمی و انتقال تکنولوژی، برگزاری سمینارها، همایش ها و کارگاه های علمی، استفاده از تجربیات یکدیگر و … برخی از مواردی است که خواهرخوانده ها به صورت غیر رسمی متعهد به انجام آن می شوند.

این پیمان که غالبا بین شهرها بسته می شد، حالا مدتی است که در سطوح پایین تر از کل مجموعه شهر هم برای نشان دادن میزان علاقه مندی به همکاری مشترک و تقویت ارتباطات دو طرف منعقد می شود.