رئیس دبیرخانه شبکه شهرهای خواهرخوانده یونسکو در ایران منصوب شد
رئیس دبیرخانه شبکه شهرهای خواهرخوانده یونسکو در ایران منصوب شد

دبیرکل کمیسیون ملی ایران یونسکو در حکمی علیرضا رجایی را به ریاست دبیرخانه شبکه شهرهای خواهر خوانده منصوب کرد

به گزارش مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران به نقل از کمیسیون ملی ایران-یونسکو،  دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در حکمی علیرضا رجایی را به عنوان رئیس دبیرخانه شبکه شهرهای خواهرخوانده یونسکو در ایران منصوب کرد.

در حکم حجت الله ایوبی خطاب به علیرضا رجایی آمده است:

جناب آقای علیرضا رجایی

با سلام

     بدین‌وسیله حسب توانایی، سوابق و تجاربتان در حوزه روابط بین‌الملل، جنابعالی را به سمت «رئیس دبیرخانه شبکه شهرهای خواهرخوانده» منصوب می‌نمایم.

امید است در راستای توسعه و حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در توسعه شبکه شهرهای خواهرخوانده داخلی و تحقق اهداف سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) گام‌های مؤثری بردارید.

رجایی که تا پیش از این ریاست ستاد افغانستان وزارت امور خارجه، مدیرعاملی شرکت خدمات پشتیبانی وزارت امور خارجه، سرکنسولگری پیشاور پاکستان و سرکنسولگری بامیان افغانستان را بر عهده داشته، کارشناس ارشد علوم سیاسی است.

وی همچنین مؤسس خانه ایرانیان خارج از کشور، نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در افغانستان و مشاور معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه نیز بوده است.