مرکز توسعه بین المللی خواهرشهرهای ایران در سال ۱۳۹۴ به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی ها شهرها و با اهداف زیر تاسیس گردید:

 • شناسایی و معرفی مشترکات حقوقی و فرهنگی،ورزشی،گردشگری، زیست محیطی  و جمعیت شناسی و ظرفیت سازی  برای ایجاد تقارب و همگرایی در اقوام و ادیان در راستای همزیستی مسالمت آمیز
 • توسعه و گسترش مبادلات فرهنگی و حقوقی بین خواهرشهرها از سراسر دنیا
 • استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی ها درجهت توسعه خواهرشهرهای ایران
 • ایجاد نمادهای مشترک فرهنگی، حقوقی و اقوام و ادیان ، بین خواهر شهرها و تلاش برای معرفی آن در سطح ملی و بین المللی
 • حمایت از سازمانهای مردم نهاد دارای فعالیت مشترک در خواهر شهرها
 • ترویج روحیه ایثار و امدادگری در قالب دیپلماسی عمومی و ایثار اجتماعی
 • توسعه دیپلماسی عمومی در روابط فرهنگی، اجتماعی، شهری و زیست محیطی با سایرکشورها
 • شناساندن فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به جهانیان به منظور ایجاد و توسعه صلح جهانی پایدار
 • فراهم نمودن بستری مناسب جهت دسترسی به عدالت اجتماعی و هم زیستی مسالمت آمیز بین جوامع بشری در اقصی نقاط جهان
 • توسعه آوای صلح با بهره گیری از ظرفیت های موسیقی اقوام
 • توسعه و تولید برنامه های سمعی و بصری با تشریک مساعی اقوام
 • تلاش برای توسعه و شکل گیری اقتصاد بدون کربن (اقتصاد پاک) از طریق اصحاب رسانه داخلی و خارجی
 • شبکه سازی شهرهای کشور با توجه به ظرفیت های علمی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری، میراث فرهنگی و مناطق آزاد برابر استانداردهای جهانی
 • تلاش بمنظور جلب تجارب جهت مدیریت بحرانهای غیرمترقبه
 • تلاش برای کاهش مصرف اب
 • شبکه سازی ادیان و اقوام بمنظور تقویت و ارتباط گیری سایر ملل

Include a professional head shot if https://servicessay.org/ you have one.