خواهر شهری در ایران تنها به یک اسم خلاصه می‌شود
خواهر شهری در ایران تنها به یک اسم خلاصه می‌شود

رئیس مرکز بین‌المللی توسعه خواهرشهرهای ایران گفت: خواهر شهری (دیپلماسی عمومی) جزء امورات غیرحاکمیتی بوده و در چارچوب‌ قوانین کشور و زیر نظر وزارت خارجه و وزارت کشور در حال فعالیت است.


علیرضا رجایی رئیس مرکز بین‌المللی توسعه خواهر شهرهای ایران در خصوص گفته استاندار اصفهان مبنی بر  این‌که مسائلی مانند خواهرخواندگی باید با تایید وزیر کشور و وزیر امور خارجه اتفاق بیفتد و جزء مسائل و وظایف حاکمیتی است، اظهار داشت: دیپلماسی عمومی که در قالب خواهر خواندگی شهری در کشور شکل گرفته مکمل دیپلماسی رسمی بوده و با تایید وزارت امور خارجه وزارت کشور و اطلاع ریاست جمهوری مجوز فعالیت خود را گرفته است.
وی با بیان این‌که خواهر شهری جز مواردی غیرحاکمیتی است، گفت: خواهر شهرها به لحاظ رفتاری تمامی توافقات و مواردی  را که برای اجرا به امضا می‌رسانند در چارچوب قوانین و مقررات کشور با نظر حاکمیتی تایید سفارتخانه و بخش سیاسی وزارت خارجه بوده و واقعا در خطوط قرمز گامی برنداشته است.
رئیس مرکز بین‌المللی توسعه خواهر شهرهای ایران با بیان این‌که اکنون در کشورهای اروپایی و آمریکا از ظرفیت دیپلماسی عمومی (خواهر شهرها) برای پشتیبانی از دولت استفاده می‌شود، تصریح کرد: تاکنون خواهر شهرها در قالب نام و توافق پیش رفته و هیچ اجرای توافقی به عمل نپیوسته است و باید این مهم برای برخی مسئولان روشن شود که دیپلماسی عمومی یک سازمان مردم نهادی است که توسط مردم و برای رسیدگی به امور و احقاق حق آن‌ها در بسیاری از کشورها در حال فعالیت است.
رجایی بیان کرد: دولت و حاکمیت به تنهایی نمی‌توانند استیفای حقوق کنند و تمام دنیا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید به سمتی حرکت کرد که از مردم برای جهان شهر بودن استفاده کرد تا به شهروند دیپلماسی، اخلاق شهری، انتقال تکنولوژی و فناوری رسید و از مخاطرات زیست محیطی و بلایای طبیعی عصر امروز کاست.

The paid versions of m-w and oed that I use do not recognize the new anybody can try here usage.