خواهر خوانده های یزد در یک نگاه
خواهر خوانده های یزد در یک نگاه

خواهرخواندگی اصطلاحی است که از ادبیات اروپا وارد دیگر کشورها شده و برای نخستین بار در سال ۱۹۲۰ بعد از جنگ جهانی اول این قرارداد بین یک شهر انگلیس و یک شهر در فرانسه منعقد شد و تا سال ۱۹۸۶ ادامه داشت

به گزارش مرکزتوسعه خواهر شهرهای ایران به نقل از شهرداری یزد، خواهرخواندگی قراردادی است بین سران مملکتی یا سران دو شهر که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی بسته می‌شود.

   خواهرخواندگی اصطلاحی است که از ادبیات اروپا وارد دیگر کشورها شده و برای نخستین بار در سال ۱۹۲۰ بعد از جنگ جهانی اول این قرارداد بین یک شهر انگلیس و یک شهر در فرانسه منعقد شد و تا سال ۱۹۸۶ ادامه داشت.

   هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است که دارای منافع مشترک هستند. مفاد این قراردادها موضوعات فرهنگی اقتصادی و بازرگانی و اخیراً ورزشی را شامل می‌شود در ادبیات اروپایی خواهرخواندگی به شهرهای دوقلو یا همسان هم گفته می‌شوند، اما در کشورهای آسیایی و آمریکایی اصطلاح خواهر خواندگی رواج بیشتر دارد. علت بکارگیری واژه خواهرخواندگی به این اعتبار است که در بیشتر زبان های دنیا واژه شهر مؤنث است.

   معمولاً دو شهر برای خواهرخواندگی باید دارای تشابهاتی باشند مثلاً دو شهر تاریخی، دو شهر علمی یا دانشگاهی یا دو بندر یا حتی دو سمبل مشترک باشند که این انگیزه را ایجاد کند. رونق و رواج گردشگری بین دو شهر خواهرخوانده و نامگذاری متقابل نام خیابان هایی به نام شهر خواهرخوانده از جمله نتایج اعلام خواهرخواندگی شهرها است.

خواهرخوانده های یـزد:

نام شهرنام کشورتاریخ عقد خواهر خواندگی
اولگین   (Holguín)کوبـا۲۱ اسفند  ۱۳۷۹
یاسبرین  (Jászberény)مجارستـان۹ آذر ۱۳۸۶
نزوی  (Nizwa)عمـان۱۹ آبـان ۱۳۸۷
یئوسو (Yeosu)کره جنـوبی۱ آبان ۱۳۹۲
اورومچی  (urumqi)چـین۳ مرداد ۱۳۹۴